Portal edukacyjny "E-czart" uzupełnia ofertę dydaktyczną dla uczniów I LO im Ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach  z zakresu przedmiotów realizowanych w szkole. Poprzez innowacyjne metody kształcenia przyczynia się do rozwijania zainteresowań uczniów szczególnie naukami matematycznymi, wyrabia nawyk systematycznego uczenia się i korzystania z Internetu. W ten sposób orientuje kształcenie na efekty nauczania i uczenia się. Zwiększenie efektywności nauczania poszczególnych przedmiotów powinno zaowocować lepszym przygotowaniem kandydatów na studia.
    Ogłoszenia dotyczące witryny

    (Nie umieszczono jeszcze żadnych nowości)